user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638699652 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Duanın Fazileti

Duanın Fazileti

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Kullarım, sana benden sordukları zaman (Bilsinler ki) şüphesiz ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kab ederim. Artık onlar da benim davetime icabet etsinler.” [485]

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu, O aşırı giden­leri sevmez.”[486]

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Ve Rabbınız, bana dua edin, ben de sizin davetinize icab edeyim buyurdu. Bana ibadet etmekten kibr edenler hakir olarak Cehenneme girecekler.” [487]

Hz. Allah buyuruyor ki:

“İster Allah diyerek düa et, ister Rahman diye dua et. İkisi de Allahü Teala’nın esma-i hüsnasındandır.”[488]

Katade anlatıyor:

“Size, hastalığınızı teşhis ettirip tedavi çare­lerini bulduran Kur'an-ı Kerîm'dir. Hastalığınız günah irtikabı, tedavisi ise, tevbe ve istiğfardır.” Hazret-i Ali:

“Kurtuluş çareleri elinde iken helak olan kimseye şaşarım” buyurdu.

“O çare nedir?” sualine cevab olarak;

“Tevbe ve istiğfardır” buyurdular. Yine Hazret-i Ali:

“Allahü Teala azab etmeği murad ettiği bir kimseye istiğfarı talim etmez. Kime istiğfarı talim buyurdu ise, ona da azab etmez” demiştir. Fudayl şöyle diyor:

“Kişinin “Estağfirullah” demesi, Allahım, günahımı kaldır, yok et demektir.”

Diğer bazıları:

“Kul ni'met ile günah arasındadır. Yani bir yandan kendisine bol ni'metler verilirken öte yandan isyan eder. Kula yakışan; ni'mete hamd, günaha tevbe etmektir” demişlerdir.

Kabe duvarına sarılan bedevinin biri şöyle dua ediyordu:

“Allah’ım! Günaha devam ile istiğfar etmem küstahlık, Senin geniş aîvi nı bilerek tevbeden sarf-ı nazar etmem ise, kötü bir hareket olur. Baf na ihtiyacın olmadığı halde, nice ni'metler vermekle sevgimi kazandın; ben ise, daima sana muhtaç olduğum halde isyan etmekle gadai bini celb ediyorum. Ey iyilikleri va'dettiği zaman sözünde duran vaadinde yani azab ile korkutmasında afvedip bağışlayan Allah’ım benim büyük kusurlarımı Senin büyük ve geniş olan afvınin arasına al, ey merhamet edicilerin en merhametlisi! Bana rahmet eyle!.”

Abdullah bin Verrak şöyle anlatıyor:

“Yağmur damlaları ve de­niz dalgalan kadar günahın olsa da ihlas ile şu istiğfarı okursan Al­lahü Teala onları bağışlar:

“Allahım! Tevbe ettikten sonra tekrar ettiğim bütün günahlar­dan sana istiğfar ederim..Sana va'ad edib sözümde durmadığım bütün hareketlerimden sana istiğfar ederim. Senin rızan için yapmayı kas-dettîğim halde riya ve başkasını ortak ettiğim bütün amellerimden Sana istiğfar ederim. Bana in'am ettiğin ni'metlerle isyan ettiğim bütün hatalardan Sana istiğfar ederim. Ey gizli ve aşikareyi bilen Allah’ım, gündüz aydınlığında, gece karanlığında, cemaatte, yalnızlıkta, gizli ve aşikarede yapmış olduğum bütün hatalardan Sana istiğfar eder ve senden mağfiret dilerim, ey hilm sahibi olan Allahım!”

Bütün mü'minlerin avf-ü mağfireti için El Fatiha.

240- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tekva (Allah korkusu ve sev­gisinin kalbde yerleşmesi), ibadetin yarısıdır. Dua da ibadetin yarısıdır. Cenab-ı Allah bir kimse hakkında hayır murat ederse, kalbine dua hissini yerleştirir; o kimse Rabbına duaya yönelir.”[489]

241- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabrin azabından Allaha sığınınız, cehennemin azabından Allah'a sığınınız, Deccalın şerrinden Allah'a sığınınız. Ölülerin ve dirilerin şerrinden ( İnsanlardan) Allah'a sığınınız.”[490]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar