user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642358220 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Allah'ın Hakiki Dostları

Konu: Allah'ın Hakiki Dostları

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, Allah'ın öylesine dostları vardır ki, Yüce Allah on­ları öldürülmekten korur, iyilik yapmaları için uzun ömürlü kılar, iyi rızıklandırır günahtan arındırır ve afiyet içinde yaşatır, ruhlarını kendi yatakları üzerinde iman bütünlüğü içinde alarak şehitlerin makamına yükseltir.”[343]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Allah'ın öylesine temiz ruhlu dostları vardır ki Yüce Allah, onların rızıklarını rahmetiyle birlikte verir. Afiyet içinde yaşatıp, iman bütünlüğü içinde canlarını alır ve cennetine koyar. Onlar, öylesine temiz kimselerdir ki, gecelerin dehşet ve korku veren karanlıkları gibi, fitne ve dinsizlik fırtınalarıyla karşılaştıkları halde, iman bütünlüğü içinde kalırlar.”[344]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki insanlar arasında Allah’ın hakiki dostları vardır.

a) Kur'an-ı okuyan ve emirlerine uyan, Allah'ın has kulları.”[345]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, Allah (c.c.)'ın yeryüzünde yaşayan, insanların cesedlerinde tertemiz kapları vardır. O kaplar ise, salih müminlerin kalbleridir. O kalblerin en sevimlisi, yumuşak ve ince olanlarıdır.”[346]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah (c.c.)'ın nezdinde tekbir (Allahuekber), tahmit (Elhamdü­lillah), tesbih (Subhanallah), tehlil (Lailâheillallah) cümleleriyle Allah'ı zik­rederek İslâm duyguları içinde yaşayandan daha faziletli, üstün bir kimse yoktur.”[347]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hiç bir varlık kendi cinsinden olanbir varlıktan daha üstün değildir. Yalnız insanlar bu hükmün dışındadır.”[348]

Hiç bir varlık, kendi cinsinden diğer bir varlığa karşı üstün de­ğildir. Fakat insanlar bu hükmün dışındadır.

İmanlı, şuurlu ve zengin bilgilere sahip olan bir alim, bu sıfatlardan yoksun 1000 (bin) kişiden daha üstündür. Çünkü Allah'ın rahmet yağmu­runu kabul eden tertemiz bir toprak; bitireceği çeşitli bitkileriyle, akıtaca­ğı sularıyla binlerce canlı varlıklara yarayacağı ve yepyeni hayatlar bağış­layacağı gibi Allah'a yaklaştıran, iman ışığında dünyevî ve uhrevi ilimler­le bezenmiş bir alim, binlerce insanları öldürücü cehalet sisinden kurta­rır, yepyeni şuurlu ve yararlı bir hayata kavuşturur. Böylesine bir alim, 1000 kişiden elbette daha üstündür.

“Bence kulumu bana yaklaştıran (namaz, oruç gibi) farz olan emirler­den daha sevimli bir şey yoktur. Ben sevinceye kadar kulum, sünnetleri yerine getirmekle bana yaklaşmaya devam eder.”

“Ben, kulumu sevdiğim zaman, (kulakları hakikati işittiğinden, gözleri gerçekleri gördüğünden, elleri helâl lokmaya ve hayırlı şeylere uzandığın­dan, ayaklan meşru yerlere yürüdüğünden) kulakları, gözleri, elleri ve ayakları ben olurum. Benden dilediği her şeyi verir bana sığındığı tehli­kelere karşı onu korurum.”

“Ölümü istemeyen mümin kulumun ruhunu almakta tereddüt ettiğim kadar hiç bir şeyde tereddüt etmem. Fakat ben, mümin kulumun ölüme karşı olan isteksizliğinden hoşlanmadığım için, onun isteksizliğini sevgi ve muhabbete çevirerek onu kendi rahmetime kavuştururum.”[349]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah (c.c.)'ın nezdinde imanlı kişiden daha üstün bir kimse yoktur.”[350]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, Hz. Allah şöyle buyurmuştur: “Benim dostlarıma karşı düşmanlık eden kimseleri (yok edeceğimi) savaşacağımı ilân ede­rim.”[351]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Geçmiş ümmetlerden İlham yoluyla doğruluğu, Allah'dan alan ve başkalarına faydalı olan kimseler vardır. Eğer ümmetimin arasında on­lardan biri varsa, o da Hattaboğlu Ömer olsa gerek. (Çünkü Kur'an’ın bir çok yerlerinde onun görüşü ayetlerle birleşmiştir.)”[352]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Samimi olarak kalbini imana bağlayan, küfür kirlerinden arı­nan, doğru sözlü olan, iman istikametinde huzur içinde bulunan, kulakları hakikati işiten ve gözlen gerçeklere bakan bir mümin, muhakkak saadete kavuşacaktır.”[353]

Eflehe: Saadete ermiş.

Ehlese: Samimî Bir Yürekle iman etmek,

Sadık: Doğru sözlü

Üzün: Kulak.

Ayn: Göz.

Nazire: Bakıcı.[354]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz.Allah şöyle buyuruyor:

“Benim için sevişenler, (yine benim için birbirlerine nasihat eden, birbirlerini kötülük etmekten kurtarmaya çalışan ve faydalı olmaya uğra­şan kimseler) için, öylesine nurdan minberler vardır ki, peygamberler, şe­hitler bile gıpta ederler.”[355]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim için, birbirlerini seven, birbirleriyle oturan, birbirlerine yardım eden kimseler, sevgimi hak etmiş olurlar.”[356]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, öylesine (temiz, yürekli, imanlı) kullar vardır ki, ye­minle üzerinde durup dilediklerini Allah yerine getirir.”[357]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar