Konu: İyi Ahlâk

Konu: İyi Ahlâk

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır.”[562]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ümmetimin en hayırlıları, kötülük yaptıkları Aman tövbe eden, iyilik yaptıkları zaman da sevinen kimselerdir.”[563]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Evlerin en hayırlısı, kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulun­duğu bir evdir.”[564]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Arkadaşlarınızın en hayırlısı, size nûrani yüzüyle Allah'ı hatır­latan, faydalı konuşmasıyla iyi amelinizi arttıran ve yaptığı işlerle size ahireti andıran kimselerdir.”[565]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennete girerken, insanların çoğunluğunu saf kimselerin teş­kil ettiğini gördüm.”[566]

Hadisde geçen kelimeler: El Bülhü: Saf, temiz[567]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın şehirlerinden en iyisi Şam'dır. Şam'dan başka bir yere gitmek için göç eden kimse, Allah'ın öfkesini, başka bir yerden de Şam'a gitmek isteyen kimse ise rahmetini kazanır.”[568]

Şam'ın diğer şehirlerden üstün olmasının sebebi; peygamberle­rin meskeni ve gönderildikleri yer olmasındandır.

Sâfvet: En iyi.

Yectebi: Seçmek.

Sahde: Buğuz, öfke.[569]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şam, (kıyamet günü) insanların toplandıkları mahşer meydanı­dır.”[570]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, borcunu en güzel ödeyenlerinizdir.”[571]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, eşlerine karşı, en güzel hareket edenlerinizdir.”[572]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, ömrü uzun ve ameli güzel olanlarınızdır.”[573]

Şüphe yok ki, Allah'ın nezdinde en iyi olan kimseler, uzun ömürlü ve yaptıkları her işi güzel olanlardır. Çünkü böyle kimseler, çok çalışıp altın ve gümüş tesfiye eden veya ipekli kumaşları imal eden fabrikaya benzer. Fabrikaların en iyisi de muhakkak ki, uzun ömürlü imal ettikleri malın en güzel ve en faydalısı olandır. İnsanların en kötüsü, içki, rakı gibi zehirli ve kötü maddeler imal eden bir fabrikaya benzer. İmal ettiği mallarla insanları akıldan yoksun bırakıp sahoşluk deliliği kaptıran fabrikalar, fabrikaların en kötüsü olduğu gibi, uzun ömürlü, yaptığı müstehcen davranış ve hareketlerle iyileri doğru yoldan saptıran kimseler de insanların en kötüsüdür.[574]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, nûrani yüzüyle size Allah'ı hatırlatan, faydalı ko­nuşmasıyla iyi amelinizi arttıran ve yaptığı güzel işleriyle size ahireti teşvik edenlerinizdir.”[575]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın nezdinde arkadaşların en iyisi, arkadaşlarına, komşuların en iyisi ise komşularına en iyi davrananlardır.”[576]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Erkeklerin en iyisi, peygambere yardım eden ensar Medineliler, yemeklerin en iyisi ise etli yemeklerdir.”[577]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Evvelinde Hz. Muhammed'in, sonunda ise semadan yere inicek olan İsa peygamberin bulunmasından dolayı, bu ümmetin en iyisi evveli ve sonudur. Şu iki devrin arasında öylesine eğri ve sapık bir yol vardır ki, o yol üzerinde yaşayan kimseler bu ümmetten değildir.”[578]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, ailesine karşı iyi olanlarınızdır. Fakat ben, aileme karşı hepinizden en iyi olanımdır.”[579]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, eşlerine karşı en iyi olanlarınızdır.”[580]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, ailesine karşı iyi davrananlardır. (Muhakkak ki,) ben aileme karşı hepinizden en iyi olanımdır. Kendilerine karşı iyi davra­nanlar iyi insan, ihanet edenler ise, kötü insanlardır.”[581]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, (muhtaç olanlara) yemek yediren ve (din kardeş­lerinin) selâmını alandır.”

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, borcunu güzel bir şekilde ödeyendir.”[582]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyi olanlarınız, çağdaşlarımdır (zamanımdakilerdir.) (İkinci derecede) iyi olanlarınız, çağdaşlarımdan sonra gelecek olanlardır. (Üçün­cü derecede) iyileriniz ise, bunlardan sonra gelecek olanlardır. Bun­dan sonra öylesine -bir millet gelecek ki, onlar emanete karşıihanet eder ve kendilerine güven duyulmaz, şahitliğe çağrılmadan, şahitlik yapar, adak­ta bulunduklarını yerine getirmez, (sadece midelerine hizmet ettiklerin­den) şişmanlık -hastalığı kendilerinde baş gösterir.”[583]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, eşlerine ve kız çocuklarına en iyi olanlarınızdır.”[584]

Allah'ın nezdinde en iyi olanlarınız eşi ve kız çocuklarıyla iyi geçinip onları İslâm dînînin emrettiği şekilde yaşatarak onlara Allah'ın emirlerini öğretip, dine karşı gelerek şeytanın hizmetinde askerlik yapan sokak kızlarından kurtaranlarınızdır.[585]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz kölelerine (işçi ve hizmetçilerine) karşı en iyi olanlarınızdır.”[586]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, aşiret ve kabilelerine karşı günah sayılmayı konularda müdafaa edenlerinizdir.”[587]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, kendisinden iyilik beklenilen ve kötülüklerinden de emin olunanlardır. En kötüleriniz ise, kendisinden ancak iyilik beklenilmeyen ve şerrinden emin olunmayanlardır.”[588]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyileriniz, dünyaya az, ahiret işlerine çok önem verenlerinizdir.”[589]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İslâmca en iyileriniz, dinini bilen ahlâkı en güzel olanlarınızdır.”[590]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her insan, Allah'a karşı ibir aile gibidir. Bunların arasında Al­lah'ın nezdinde en sevilen, diğer, aile ferdlerine karşı faydalı olanlarınızdır.”[591]

Her insan Allah'a karşı bir aile ferdidir. Bir ailenin kendi reisîne karşı gelmesi, terbiyesizlik sayıldığı gibi, Allah'a karşı gelmek de o kadar büyük bir terbiyesizlik ve nankörlüktür.[592]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Demirden balıklara varıncaya kadar bütün canlı ve cansız var­lıklar, insanlara faydalı bilgiler öğreten kimselere selavat gettrir. (Ona dua ve istiğfar ederler.)”[593]

Tüm varlıklar, faydalı şeyleri öğreten kimselere dua ve istiğ­far ettikleri gibi, kötüyü zararlı bilgiyi öğreten kimselere de lanet eder­ler.[594]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tüm faydalı şeyler, yaşça büyük olanlarınızla birliktedir. (Öy­leyse, dünyevi ve uhrevi birçok işlerinizde onlara başvurup danışınız.”[595]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Baş ve yüzde görülen) beyaz kıl, müminin nurudur. Öyleyse islâm dinini kabul eden bir kişinin baş ve yüzünde görülen her beyaz kı­la karşı bir sevap yazılıp bir derecesi yükselir.”[596]

Hadisde geçen kelimeler: Eşşeybu: Kişinin baş ve yüzünde görülen beyaz kıllar.[597]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah’ın yeryüzünden seçtiklerinden birisi de Şah şehridir. Zira Allah’ın yarattığı seçkin kimselerin birçoğu burada yaşar. Muhakkak ümmetimden üç grup insan hesap ve azapsız olarak cennete gireceklerdir.”[598]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar