user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638919456 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Hz. Muhammed'in Hikmetli Sözleri

Konu: Hz. Muhammed'in Hikmetli Sözleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Biliniz ki, gerçekten sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerimdir.”[501]

Hz. Muhammed, kendisinden birçok seneler sonra müslümanlar arasında gerçek dışı çeşitli inanç, mezhep ve tefrikacılığın başgöstereceğini haber vermiştir. Sevgili peygamberimiz (s.a.s) ve halifelerinden sonra, alevilik, rafizilik, kadericilik gibi birçok batıl inanç ve tefrikacılıklar meydana çıkmış ve1 böylece müslümanların arasındaki dayanışma bağ­ları kopmaya başlamış ve nihayet değerlerini kaybederek ehli küfre karşı dilenen bir dilenci durumuna düşmüşlerdir. Tefrikacılar kendi aralarında 73 fırkaya ayrılacaklardır. Fakat bunların arasında bir fırka kurtulup selâ­mete ulaşacaktır.[502]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(İnsanların yapışarak selâmete çıkacakları) en sağlam halka, takva kelimesidir. (Şahadet kelimesi olan- bu takva kelimesi “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedür resülullah” cümlesidir.)”[503]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dinlerin en güzeli, İbrahim peygamberin dinidir (ki, bu da İslâm dinidir.)”[504]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sünnetler (yollar)'ın en doğrusu, Hz. Muhammed'indir.”[505]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sözerin en iyisi, Hz. Allah'ı hatırlatan sözlerdir.”[506]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıssaların en güzeli, Kur'an-ı Kerim’dir.”[507]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Emirlerin en üstünü, farz olan emirlerdir.”[508]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İşlerin en kötüsü, Hz. Muhammed'den sonra icat edilmiş dine aykırı şeylerdir.”[509]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yolların en güzeli, peygamberlerin yoludur.”[510]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölümlerin en şereflisi, şehitlerin ölümüdür.”[511]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Körlüğün en kötüsü, iman Hidayetini kabul ettikten sonra din­den ayrılarak düştüğü sapıklıktır.”[512]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En hayırlı ilim, faydalı olan ilimdir.”[513]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Amalığın en zararlısı, kalb körlüğüdür”[514]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yukarki el (veren), aşağıdaki el (alan) dan daha hayırlıdır.”[515]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Az fakat yeterli bir mal, kişiyi fazla meşgul ederek Allah'dan uzaklaştıran çok maldan daha hayırlıdır.”[516]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Özür dilemenin en fenası, ahiret için hiç bir iyilik yapmadan ölüm anında dilenen özürdür.”[517]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En kötü pişmanlık, kıyamet duyulan pişmanlıktır.(Çünkü kıyamet gününde hiçbir pişmanlık fayda vermez.)”[518]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine kimseler vardır ki, namazlarını vaktin sonunuda kılarlar.”[519]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bazı kimseler vardır ki, Allah’ı çok az anarlar.”[520]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En ağır -günah ve en zararlı varlık, yalan söyleyen dildir.”[521]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En hayırlı zenginlik, kalb zenginliğidir.”[522]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En hayırlı azık, takvalık (Allah korkusu) dur.”[523]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hikmetli şelyer (faydalı bilgiler)'in en yararlısı, Allah korkusudur.”[524]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kalbde beslenen en iyi inanç, kesinlikle Allah'ın varlığına inanmaktır.”[525]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın varlığına inanmamak ya da şüphe etmek, küfürdür.”

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölülerin üzerinde yüksek sesle -bağırıp çağırmak ve ağlamak cahiliyet devrinden kalan kötülüklerden birisidir.”[526]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir kimsenin taksim edilmeden ganimet malından çalması cehenneme girmesini gerektirir.”[527]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Servetini istif edip zekâtını vermeyen kimse, zekâtını vermediği maldan dönüşen damga ile cehennemde dağlanır.”[528]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kötü şiirler, şeytanın çalgılarındandır.”[529]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İçki, bütün kötülüklerin kaynağıdır.”[530]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ahlâksız kadın, şeytanın erkeklerin boynuna geçirip doğru yoldan saptırdığı yularıdır.”[531]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gençlik, yarı divaneliktir.”[532]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En kötü kazanç, faizdir.”[533]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En kötü lokma, yetim malından çalınan lokmadır.”[534]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Dünya ve ahirette) mutlu kimse başkalarının faydalı nasihatini kabul eden kimsedir.”[535]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Dünya ve ahirette) mutu olmayan kimse, daha anasının kar­nındayken kader yazısıyla sapık olduğu yazılı olan kimsedir.”[536]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her kişinin varıp da alacağı yer (kabri), dört kulaç kadardır.”[537]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En değerli kazanç, dünyada değil, ahirette olan kazançdır.”[538]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En iyi, iş, iyi sonuç doğuran işdir.”[539]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Taşınan sözlerin en zararlısı, yalan sözlerdir.”[540]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Geleceği muhakkak olan her işin zamanı yakındır.”[541]

42- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslümanlara küfür etmek, doğruluktan kaçıp sapıklığa düş­mektir.”[542]

43- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümini öldürmek küfür gibi ağır bir günahdır.”[543]

44- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir kimseyi arkasından çekiştirmek, etini kerpetenle kopar­mak kadar büyük bir günahdır.”[544]

45- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkasına ait bir malı çalmak, öldürmek kadar haram­dır.”[545]

46- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Zina gibi haram olan bir şeyi) işleyeceğine dair Allah adına and içen bir kimseyi Hz. Allah kürumayıp kendi haline bırakır.”[546]

47- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz, Allah, başkasının kabahatini gizleyen bir mağfiretiyle örter.”[547]

48- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah, başkasının suçunu affeden kimsenin suçunu affe­der.”[548]

49- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkasının yaptığı kötülüklere karşı öfkesine hakim olan bir kimseye Hz. Allah’ı büyük bir sevap verir.”[549]

50- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Anasının veya babasının ölmek musibetine katlanan kimse için, Hz. Allah kat kat sevap verir.”[550]

51- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz- Allah, riyakârlıkla iyi amel işleyen kimseye mükafat değil, ancak ceza verir.”[551]

52- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kötülüklere karış sabrederek onu işlemeyen kimse için Hz. Allah bol bol mükâfat verir.”[552]

53- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kanunlarını hiçe sayıp günah işleyen kimselere Hz. Allah bü­yük azab verir.”

Ya Rab! Bilerek veya bilmeyerek benim ve ümmetimin işlediğimiz kusurları affeyle. Ey ümmetim! Allah'ın mağfiretini ancak sizin ve ken­dim için isterim.”[553]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar