user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1594643825 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Şüf'a Ve Satışlar

Konu: Şüf'a Ve Satışlar

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Haraç satılmış şeyden sağlanan yarar, garanti mukabilidir.”[1234]

Bu hadisin sebebi şöyle anlatılmaktadır: Adamın biri bir köle satır almıştı. Yanında bir müddet kaldıktan sonra kölede (eski) bir kusur bula rak iade etti. Satıcı:

“yâ Rasûlellah!” dedi, “benim kölemi hizmetinde kullandı.” Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem bu hadisi buyurdular.[1235]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir ortak, sakb'ine, değeri her ne ise daha müstehaktır: Hadisin tamamı şöyledir:

“Sakb nedir?” diye soruldu. Rasûl-i Ekrem

“civardır!” buyurdular.[1236]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ortak, şüf a hakkına sahiptir ve şüf’a her şeyde vardır.”

Şüf'a hakkı: Satılık mala ortak veya komşu olanın, aynı para ile sa tın almak üzere başkalarına tercih olunması hakkı.

Hadis, menkul ve gayrimenkul her malde şüf'a olduğuna delâlet et mektedir. İmam Ahmet, menkul mallardan yalnız hayvanda şüf'a olduğuna kail olmuştur. [1237]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Arazi, konut ve bostandaki her ortaklıkta şüfa vardır. Alsın ve­ya almasın, ortağına teklif etmeden satması doğru olmaz. Eğer teklif et­mek istemezse, (başkasına satması için) kendisine müsaade etmedikçe or­tağı, satılık mala daha müstahaktır (şüf'a hakkıyle onu alır).”[1238]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüf'a, sınır düşmeyen yerlerdedir. Sınır düştüğü (ifrazı yapıldı­ğı) takdirde şüf'a yoktur.”[1239]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mükâteb, mükâteblik bedelinden üzerinde bir Dirhem kaldığı müddetçe köledir.

Mükâteb: Tamamlandığı zaman azat edilmek üzere bedele bağlanan köle.”[1240]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Velâ, gümüş parayı (Dirhem'i) veren ve azadetme nimetinin ve­lisi olana aittir.”[1241]

Velâ: Efendisi ile kölesi arasında azat neticesi olarak meydana ge­len bir yakınlıktan, bir yardımlaşmadan ibarettir ki, azadedilen bir suç iş­lediği takdirde diyetini efendisi verir ve vefat edip de derecesi mukaddem vâris bırakmadığı takdirde mirası efendisine kalır. (Devellioğlu)[1242]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Evin'komşusu, komşunun evine daha müstahaktır.”[1243]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar