Bâb: Hizmet İçin Gençle Sefere Çıkan Kimse

272- Kuteybe bize anlatarak dedi ki: Yakup bize Amr'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Ebû Talha'ya şöyle buyurdu: Hayber seferine çı­kıncaya kadar hizmetimi görebilecek bir gence bakıver.

O'nun bu arzusu üzerine Ebû Talha beni terkisine alarak sefere çık­tı, ergenlik çağının arifesinde bir gençtim. Allah Resulü (sav) mola ver­diği zaman hizmetinde bulunuyordum. O'nun sık sık şöyle dua ettiğini duyuyordum:

"Allâhümme eüzü bike mine'l-hemmi ve hazeni ve'1-aczi ve'I-keseli ve'1-buhli ve'1-cubni ve daFad-deyni ve ğalebete'r-ricâli {=Allahım! Ta­sa, hüzün, çaresizlik, tembellik, cimrilik, korkaklık, borca batma ve insan­ların tasallutundan Sana sığınırım)".

Sonra Hayber'e vardık. Yüce Allah kalenin fethini müyesser kılınca kendisine Safiyye bn. Huyey bn. Ahtab'ın güzelliğinden sözedildi. Koca­sı öldürülmüştü. Bir gelin namzedi olmuştu. Allah Resulü (sav) onu kendine seçti. Onunla birlikte yola çıktı. Seddu's-Sahbâ denen yere var­dığımızda Allah Resûlü'ne (sav) helal oldu ve onunla gerdeğe girdi. Sonra küçük bir deri kapta hays yemeği yaptı. Allah Resulü (sav) sonra Şöyle buyurdu: Çevrendekilere (yemek) için seslen.

Bu Allah Resûlü'nün (sav) Safıyye (r.anhâ) için verdiği düğün ye­meği olmuştu. Sonra Medine'ye doğru yola çıktık. (Râvi dedi ki: ) Bilâ­hare onu Allah Resûlü'nün (sav) arkasında abasıyla örtmüş olarak gör­dük. Allah Resulü (sav) devesinin yanında diz çöküyor, Safiyye (r.anhâ) deveye binebilmek için dizine basıyordu.

İlerlemeye devam ettik. Medine yakınlarına vardığımızda Uhud da­ğına baktı ve şöyle dedi: Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz.

Ardından Medine'ye doğru bakarak şöyle dedi: Allahım! Medi­ne'nin iki yakası arasım İbrahim'in Mekke'yi haram kılması gibi ha­ram kılıyorum. Allahım! Onların müddlerini ve sâ'lerini bereketli kıl.[6]

Şerh

Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz, buyurdu" ifadesinden çıkan mânâ, cansız varlıkların da sevgi besleyebilecekleri yö­nündedir. Buna benzer bir ifade Kur'ân'da "Köye sor.." şeklinde geçmekte­dir ki köy de cansız bir varlıktır.

Hüküm

Bir önceki hadis-i şerif ile aynı hükme tâbidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar