user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642823326 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Bâb: İnsanlar Hakkında Zikredilmesi Caiz Olan Hususlar

Bâb: İnsanlar Hakkında Zikredilmesi Caiz Olan Hususlar

427- Hafs b. Ömer bize anlatarak dedi ki: Yezîd b. İbrahim bize Mu-hammed'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) bize öğle namazanı iki rekat kıldırdıktan sonra selam verdi. Sonra kalkta ve mescidin ön tarafındaki bir kütüğe yaslan­dı. O gün Ebû Bekir ve Ömer de topluluğun arasındaydı. Fakat (nama­zın kısa kılınması hususunu) O'na açmaktan çekindiler. Tez canlılar mescitten çıktılar ve "Namaz kısaltıldı" diye konuştular.

Cemaatin arasında Allah Resûlü'nün (sav) "Zül-yedeyn" diye ça­ğırdığı bir sahabî vardı. Allah Resûlü'ne (sav) "Ey Allah Resulü! Unut­tunuz mu? Yoksa namaz mı kısaldı?" diye sordu.

Allah Resulü (sav) "Ne ben unuttum, ne namaz kısaldı" buyurdu

Cemaattekiler "Bilakis unuttunuz ey Allah Resulü" dediler. Bunun üze­rine "Zül-yedeyn doğru söylüyor" diyerek kalktı ve iki rekat daha kıl­dırdıktan sonra selam verip tekbir getirdi. Önceki secdesi gibi belki da­ha uzun secde ettL Sonra kafasını kaldırdı ve tekbir getirdi. Önceki sec­desi gibi belki daha uzun secde etti. Sonra kafasını kaldırdı ve tekbir getirdi.[1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce- geçmiş ve orada şerhedilip hükmü beyan edilmişti. Bilgi için tyfz. 51 no.lu hadis.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar