user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642829889 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(151) Bir Fenalığı İşitip De Onu Yayan Kimse

(151) Bir Fenalığı İşitip De Onu Yayan Kimse

324— (75-s.) Rivayete göre, Alî ibni Ebu Talib şöyle dedi:

— Çirkin lâf edenle onu yayan, günah işlemekte eşittir.[641]

Edeb dışı söz konuşmak/ ahlâka aykırı hareketlerde bulunmak he ka­dar çirkinse, böyle söz ve hareketleri insanlar arasında yaymak ve, naklet­mek de aynı derecede çirkindir. Zira kötülük bir mikroba benzer". Onu vuku bulduğu yerde gömmeyip de başka yerlere İletmek, bu mikrobu üretmek demektir, üretilen mikrop da girdiği yere zarar verir. İşte kötülüğü yayan kimse, bu mikrobu ürettiğinden aynen onu doğuran kimse gibi suç işlemiş olur. Onun için Peygamber Efendimiz, fuhşiyat konuşan kimse ile Onu in­sanlar arasında yayanı günah işleme bakımından eşit tutmuştur.

Günümüzde neşriyat organlarının ilk sayfalarında ve büyük haberler şeklinde teşhir edilen edeb dışı yazı ve resimlerin, cemiyet içindeki tahri­batı gün gibi aşikârdır. İlim, fazilet ve ahlâk örnekleri verecek yerde, reza­let pazarları kurmak heveslilerinin ahlâksızlığı istismar ile milyonlar kazan­maları ve bu kazanılan maddî gücü de bir taraftan ahlâkı ifsad yolunda kullanmaları tasavvurun üstünde bîr felâkettir, iyilikleri ve faziletleri yay­malı, kötülükleri sarıp gömmelidir. Böyle hareket edilirse, cemiyete hizmet edilmiş olur. Aksi halde cemiyetin bünyesi tahrip edilmiş olur.[642]

325— (76-s.) Şubeyi ibni Avf rivayetinde demiştir ki:

— (Ashab arasında) şöyle denirdi:

— Ahlâk dışı bir sözü işitip de onu yayan kimse, günahında onu icad eden gibidir.[643]

Bundan önceki haberin aynı manasını taşıyan bu haberde küçük lâfız değişikliği vardır. Yani fuhşiyat işitip de onu yayan, ilk söyleyen gibidir. Onun gibi günah kazanır. Suç ortağıdırlar.[644]

326— (77-ş.) Ata'dan rivayet edildiğine göre, kendisi zinayı ifşa eden üzerinde günah görmekle şöyle derdi:

— Fuhuşu yaydı.[645]

Burada Ata'nın sözünden anlaşılıyor ki, işitilen bir zina fiilini yay­maktan doğan günah, fuhuş işlemek günahı gibi olur; ve onun cezasını ge­rektirir. Bundan önceki rivayetlere uygun bir mana taşımaktadır.[646]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar