14. Nakışlarına Bakıp Durarak Nakışlı Elbise İle Namaz Kılmak

14. Nakışlarına Bakıp Durarak Nakışlı Elbise İle Namaz Kılmak

373- Hz. Aişe'den şöyle nakledilmiştir; "Allah Resulü üze­rinde motif bulunan hamîsa adlı bir elbise İle namaz kılarken bir an gözü, motif­lere daldı. Namazını bitirince Bu elbisemi Ebu Cehm'e götürün, bana da onun enbicâniyesini getirin! Çünkü biraz Önce bu elbise, namazda iken beni oyaladı' dedi."

Hz. Aişe'den Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu nakle­dilmiştir: "Namazda iken elbisenin nakışlarına bakıyordum. Beni ibade­timden alıkoymasından endişe ettim.[104]

Açıklama

(Hamîsa) Üzerinde iki çizgi bulunan kare şeklinde bir elbisenin adıdır. Enbi-caniye ise üzerinde motif olmayan kalın bir elbisedir.

(Ebu Cehm); asıl adı Ubeydullah b. Huzeyfe'dir. Âmir diye de çağrılırdı. Kureyş kabilesine bağlı Adiyyoğuüanna mensup meşhur bir sahâbîdir. Hz. Pey­gamber kendisine hamisayı Ebu Cehm hediye ettiği için ona göndermiştir. İbn Battal şöyle demiştir: "Ondan başka bir elbise isteyerek, hedi­yesini iade etmiştir.Çünkü iade sebebinin onu beğenmemek olmadığını bildir­mek istemiştir... Buna göre hediye eden vazgeçmemek suretiyle, hediyesi kendi­sine iade edilirse her hangi bir rahatsızlık duymadan kabul etmesi gerekir."

(namazda iken beni oyaladı); Bu ifade, tam olarak huşu içinde namaz kıl­mama mani oldu anlamına gelir. İbn Dakİku'î-'îyd şöyle demiştir: "Bu hadis, Hz. Peygamber'in namazın gereği gibi kılınmasına ne kadar önem verdiğini gösterir. Ayrıca namazdaki huşuya zarar verme ihtimali bulunan şey­lere karşı ne kadar temkinli olduğuna delalet eder. Hamisayı Ebu Cehm . gön­dermesi, onun namaz kılarken bu elbiseyi kullandığını göstermez. Hz. Peygam­ber'in Hz. Ömer'e gönderdiği ipek elbise olayında da benzer durum söz konusudur. Çünkü Allah Resulü Hz. Ömer'e 'Onu sana giymen için göndermedim' buyurmuştur."

Bu hadisten, namazda İnsanı meşgul eden, boya, nakış vs. gibi şeylerin kul­lanılmasının mekruh olduğu sonucuna varılmıştır. Yine bu hadise göre, arka­daşlardan hediye kabul etmek, hediyeyi iade etmek ve onlardan bir şeyler İste­mek caizdir. Ayrıca bu rivayet, diğer insanlar bîr yana, temiz kalpîi insanlar ile iç dünyaları pak kimselerin bile resim vs. gibi şeylerden etkilendiğini gösterir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar