user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642822882 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(166) Büyük Konuşmayınca Küçük İçin Konuşmak Hakkı Var Mıdık?

(166) Büyük Konuşmayınca Küçük İçin Konuşmak Hakkı Var Mıdık?

360— İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre demiştir ki:

— Resûlüllah (Sallalîahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

— Bana bir ağaç gösterin ki, onun hali müslümanm hali gibi ol­sun. Bu öyle bir ağaçtır ki, her vakit Kabhisinm izin ile meyvasmı verir, yapraklarını da düşürmez.

Benim kalbime hurma ağacı doğdu, (kendi kendime bu hurma ağa­cıdır, dedim.) Konuşmayı hoş görmedim. Orada Ebu Bekir ve (babam) Ömer vardı, Allah her ikisinden razı olsun. Bu ikisi (yani babam ve Ebu Bekir) konuşmayınca, Peygamber (Sallalîahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

— Bu, hurma ağacıdır.»

Ben, babamla beraber dışarı çıktığım zaman dedim ki:

— Ey babacığım! Benim kalbime hurma ağacı doğdu. Babam (bana) şöyle dedi:

— Bunu söylemekten seni engelleyen ne oldu? Eğer bunu söylemiş olsaydın, bana şundan ve şundan daha sevgili olurdu. Hazreti Ömer'in oğlu şu cevabı verdi:

— Beni konuşmaktan alıkoyan, seni ve Ebu Bekir'i konuşmuyor gör­müş olmamdır. Bunun için konuşmayı hoş görmedim.[708]

Bu hadîs-i şerîfte iki mesele mevcuttur. Biri, müslümanm hurma ağa­cına benzemesi, diğeri de büyükler konuşmadığı zaman, küçüklerin konu­şabilecekleridir.

1— Hurmadaki bazı özellikler bilinmelidir ki, müslümana benzeyiş cihetleri anlaşılsın. Hurma sıcak memleketlerde ve kavurucu güneş altında yetişen ve yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Yaprakları ile insanları göl­gelendirir ve onları güneş çarpmasından, sıcağın zararından korur.

Yetiştirdiği meyvesi de hem lezzet, hem de gıda bakımından diğer mey­velerden daha faydalı ve devamlıdır. Her mevsimde ve her zamanda bu­lunması mümkündür, çürümez. Katıksız olarak yendiğinde de yemek yerine geçer. Yapraklan hasır, örgü ve çardak İşlerinde kullanıldığı gibi, diğer bütün cüzlerinden de faydalanılabilir.

Bir de baş tarafı kesilince, artık yaşamaz. Nitekim İnsanın da başsız yaşaması mümkün değildir.

İşte gerçek bir müslüman nasıl kî, çevresine ve bütün insanlığa faydali oluyorsa, hurma ağacı da böyledir. Her bakımdan yaratıklara faydası var­dır. Bu çeşitli yönleri itibariyle faydalı olmada birbirlerine benzemektedirler.

2— Hazreti Ömer'in kendi oğluna ifadesinden anlıyoruz kî, bir mec­liste herhangi bir sebeple büyükler konuşmayınca, küçük yaşta olanların konuşmalarında bir beis yoktur. Zira oğlu konuşup da Hz. Peygamberin sormuş oldukları ağacın «Hurma ağacı» olduğunu haber verseydi, buna çok sevineceklerdi. Bu gibi hallerde küçüklerin mevzua uygun söz söyle­meleri edebe aykırı değildir.[709]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar