user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643169516 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

HACİM ÖLÇÜLERİ

Rıtıl : 416 gr.

Müd : ¼ Sa’a eşit bir ölçü birimidir. 832 gr.

(Normal bir kimsenin iki avucunu buğday yığınına daldırdığında ele gelen buğday miktarı)

Kıst : Yarım Sa’ miktarı kadardır. 1,664 gr.

Kılece (Kıst) : 7/10 Sa’ demektir, veya 3 tam ¾ rıtıl demektir, 2,425 gr.

Sa’ : Dört Müd miktarıdır veya 5 tam 1/3 rıtıl demektir, 3,328 gr.

Mahtûm : Beş tam 1/3 Rıtıl demektir, 2,218 gr.

Mekûk : Sekiz Rıtıl demektir veya bir tam ½ Sa’ demektir, 3,328 gr.

Farak : Üç Sa’ veya on altı Rıtıl demektir, 9,984 gr.

Veybe : Altı Sa’ veya Otuz iki Rıtıl demektir, 19,968 gr.

Müdy :Yedi tam ve ½ Sa’ demektir veya kırk rıtıl demektir, 16,640 gr.

Kafîz : On iki Sa’ veya 64 Rıtıl demektir, 26,624 gr.

Arak : On beş Sa’ veya 80 Rıtl demektir, 33,280 gr.

İrdeb : Yirmi dört Sa’ veya 128 Rıtl demektir, 53,248 gr.

Cerîb : Kırk sekiz Sa’ veya 256 Rıtl demektir, 106,496 gr.

Vesak : Altmış Sa’ veya 280 Rıtıl demektir, 199,680 gr.

Kerr : Yediyüz yirmi Sa’ veya 3840 Rıtl demektir, 1,597,440 gr.

Saf suyun buğday hacmine göre oranı 150/198 yani 198 litre su 158 kg. ağırlığına eşittir. Arpanın saf suya orantısı ise 120/198 dir. Yani 198 litre su 120 kg. arpaya eşittir. Bu hesaba göre aynı hacimde fakat farklı ağırlıkta olan bazı bakliyat çizelgesi aşağıda sunulmuştur;

İRDEB: Yirmi dört Sa’ veya 128 Rıtıl miktarına eşittir.

Maddenin cinsi Hacmi Ağırlığı

1- Saf su : 1 irdeb 198 kg veya litre

2- Buğday : 1 irdeb 150 kg veya litre

3- Arpa : 1 irdeb 120 kg veya litre

4- Normal mercimek : 1 irdeb 160 kg veya litre

5- Kırık mercimek : 1 irdeb 148 kg veya litre

6- Bakla : 1 irdeb 150 kg veya litre

7- Kırık Bakla : 1 irdeb 144 kg veya litre

8- Soğan : 1 irdeb 45 kg veya litre

9- Nohut : 1 irdeb 150 kg veya litre

10-Susam : 1 irdeb 120 kg veya litre

11- Yonca : 1 irdeb 157 kg veya litre

12- Saman : 1 irdeb 50 kg veya litre

13- Kepek : 1 irdeb 67,5 kg veya litre

14- Kuru bezelye : 1 irdeb 160 kg veya litre

15- Her türlü meyve sebze 1 irdeb 45 kg veya litre

1 Müslim, Cum’a: 43; İbn Mace, Mukaddime: 7

[1] 26 Şuara: 182

[2] 4 Nisa: 40; 10 Yunus: 61; 34 Sebe’ 3-22; 99 Zilzal 7-8

[3] 21 Enbiya: 47; 31 Lokman: 16

[4] 3 Âl-i Imrân 75; 4 Nisa; 20

[5] 3 Âl-i Imrân:14

[6] 4 Nisa: 53; 4 Nisa: 124

[7] 4 Nisa: 49, 77; 17 İsra: 71

[8] 35 Fatır: 13

[9] 12 Yusuf: 20

[10] 11 Hud: 85; 26 Şuara: 181, 182; 6 Enam: 152

[11] 12 Yusuf: 72

[12] 84 İnşikak: 17

[13] 39 Zümer: 67

[14] 20 Taha: 96

[15] 69 Hakka 32

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar