warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

selamet

(168) (Turfanda) Meyva, Mevcut Çocukların En Küçüğüne Verilir

(168) (Turfanda) Meyva, Mevcut Çocukların En Küçüğüne Verilir

362— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: — Resûlüllah (SaUattahüAleyhiveSellem)'e turfanda bir meyva geti­rildiği zaman şöyle derdi:

«— Allah'ım! Şu şehrimizde bize bereket ver. Ölçeğimizde ve ölçü­müzde bereket üstüne bereket ver.»

Sonra o meyvayı, yanında bulunan çocukların en küçüğüne ve­rirdi.[712]

Hadîs-i şerif bize iki şeyi öğretmektedir:

Bazı İzahat

Bazı İzahat :

Tahiyyenin cem'idir. Mânâsı : Beka ve devam, yahud azamet veya belâlardan- selâmet, yahut bütün ta'zim nevileri demek­tir.

murad: beş vakit namaz olabileceği gibi farz ve nafilelerden eam da olabilir. Yahut bütün ibâdetler veya dualar, yahut rahmettir.

Bazıları tahiyyât, kavli ibâdetler; salavât fiili-ibâdetlerdir; demiş­lerdir.

güzel sözler demektir. Bununla Allah'ı sena etmek gü­zeldir. Yahut zikrullah'a veya sâlih sözler'e, yahut sâlik amellere, ya­hut da bunların hepsine âmm ve şâmildir.Cümlede mübteda haberdir.

Hikaye

Hikaye

Velilerden bir zat, zamanın hükümdarının kendisini ziyaret için zaviyesine yaklaştığını görünce, derhal yatağına girdi, yorganı üstüne çekti ve yüzüne kadar örterek, oğluna padişahı odasına almasını tenbih etti.

Hükümdar, zaviyeye girdi ve oğluna babasının nerede olduğunu sordu.

“Yatıyor efendim,” cevabını alınca;

“Yoksa hasta mı?” demeğe kalmadı, veliyullah içeriden seslendi:

Din Nedir?

Din Nedir?

Yüce İslâm mütefekkirleri (düşünürleri) din hakkında daima birbirini tamamlayan bir çok tarifler ortaya atmışlardır. Biz burada aşağı yukarı bütün tarifleri içine alabilecek bir tarifi sunmakla yetineceğiz:

“Din, akıl sahibi insanları, kendi arzıı ve iradeleriyle bizzat hayrolan şeylere götüren, Peygamberin tebliğine dayanan, kemâl gayesine ermek için en doğru ve nurlu yolu gösteren ilâhî bir kanundur.”

Son yorumlar