warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

terbiye

(79) Yetimin Terbiyesi

(79) Yetimin Terbiyesi

142— (40-s) Şümeysetü'l-Antekiyye'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

«Âİşe (Radiyaüakü anha) 'hin yanında yetimin terbiyesinden konuşul­du. Bunun üzerine Hazret! Âişe buyurdu ki:

«Ben, yetimi, uslanıncaya kadar döverim.»[283]

Konu: Çocukları Terbiye Etmek Ve Siyaseti İyi Bilmek

Konu: Çocukları Terbiye Etmek Ve Siyaseti İyi Bilmek

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gerçekten yazıyı öğretmek, güzel isim takmak ve bulûğa erdiği zaman ise evlendirmek çocuğun babası üzerindeki haklarıdır.”[418]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her çocuk, İslâmiyeti kabul edecek yetki ve karakterde doğar. Tam konuşacak ve iyi ile kötüyü ayırd edebilecek bir yaşa geldiği zaman, anne babası onu (kendi inançlarına göre) ya hıristiyanlaştırır ya da putperestleştirir.”[419]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Dinin Gaye Ve Hedefi

Dinin Gaye Ve Hedefi

Hak dinin bir terbiye kanunu olduğunu söylemiştik. Bu itibarla yü­ce Hak dinin hedef ve gayesi, kişioğlunu önce dünyada sonra da ahi­rette selâmet ve saadete ulaştırmaktır.

Son yorumlar