• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1594384868 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

seyyid

Konu: Hz. Muhammed'in Ehlinin Fazileti

Konu: Hz. Muhammed'in Ehlinin Fazileti

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan ve Hüseyin cennet ehli olan gençlerin önderleridir.”[315]

Seyyid: Efendi, önder, lider.

Şebab: Delikanlı.[316]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Hasan ve Hüseyin cennet ehli olan gençlerin önderleri, babaları Hz. Ali ise, onlardan daha üstündür.”[317]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Hikaye

Hikaye

Sultan Murad Han her yıl Medine-i münevvere'de. Halil-ür-Rahman'da ve Kudüs'te bulunan sadata ve fukaraya hediyyeler, atıyyeler gönderir, yoksullarını ve muhtaçlarım sadakalariyle sevindirirdi. Kendi ülkesinde bulunan seyyidlere, şeriflere, âlimlere, şeyhlere keza hediyyeler takdim eder fakirlere de yardımda bulunurdu.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar