warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

nisap miktarı

Bâb: Fıtır Sadakası Hür İçin De Köle İçin De Verilir

Bâb: Fıtır Sadakası Hür İçin De Köle İçin De Verilir

178- Ebu'n-Nu'mân bize anlatarak dedi ki: Hammâd b. Zeyd bize Eyyûb'dan, o Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) erkek kadın, hür köle için fıtır (veya Ramazan, dedi) sadakasını farz kıldığında, bir sâ hurma veya bir sâ arpa idi. İn­sanlar bunu yarım sâ buğdaya denk tuttular.

ZEKÂTI ÖDEME YOLLARI

ZEKÂTI ÖDEME YOLLARI

Soru: Zekât olarak malın aynısı verilebildiği gibi, kıymeti de verilebilir mi?

Cevap: Zekâta tabi olan malların aynısı zekât olarak verilebil­diği gibi, kıymetleri de verilebilir. Bu hususta mal sahibi serbesttir. Ma­lının zekâtını isterse aynısından, isterse kıymetinden öder. Çünkü ze­kâttan gaye, fakirlerin faydalanmasıdır. Bu gaye malın kıymetini ver­mekle de gerçekleştirilebilir.

Son yorumlar