warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

alış veriş

«Mudârebe Babı»

«Mudârebe Babı»

Kirâd: Kâr’da mal sahibi iie ortak olmak üzere bir kimsenin malı­nı işletmektir. Kârda ortak olmak için : Birinden para, diğerinden ça­lışmak vardır. Çalışana mudârib derler. Kirâd veya mukaarada Hi-cazhlar'm lügatidir. Buna fukahâ «mudârabe» derler. Mudârabc (darb) dan alınmıştır.

«Muhayyerlik Babı»

«Muhayyerlik Babı»

Hıyar : îki şeyden, yani satışı bağlamakla bozmaktan hangisi ha­yırlı ise onu istemektir. Muhayyerliğin bir çok nev'ileri varsa da mu­sannif burada yalnız hıyâr-ı şart ile hıyâr-ı meclis'i zikretmiştir.[105]

846/690- «ibni Ömer radtyattahü anh'den Resûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem'den İşitmiş olarak rivayet edildiğine göre Peygamber (S.A.V.) :

Son yorumlar