warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

irtihal

(129) Danışmak (Meşveret Etmek)

(129) Danışmak (Meşveret Etmek)

257— (61-s) Anrr İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre, şöyle dedi: îbni Abbas:

«Bazı işlerde onlarla (ashabınla) müşavere et.» şeklinde (âyet-i kerî­meyi tefsir edip) okudu. (Âl-i İmran Sûresi, Âyet : 159).[510]

Bir işi yapıp yapmamak hususunda veya keyfiyeti hakkında güvenilir kimselerin fikrine başvurup onlara danışmaya «Meşveret» denir. Söz ve fikir sahibi arkadaşlar ve büyüklere danışmak sureti ile iş yapmak sünnettir. Kur'ân-ı Kerîmde Cenab-ı Hale, Peygamber Efendimize hitab ederek :

(94) Kölenin Kısası (Cezalandırılması)

(94) Kölenin Kısası (Cezalandırılması)

181— (50-s) Ammar ibni Yasir'den (Radiyallahu anh) rivayet edil­diğine göre şöyle dedi:

«Hiç kimse, haksız olarak, kölesini dövmesin. Eğer (böyle haksızca) döğerse, kıyamet günü dövene kısas yapılır (yani cezaya uğratılır).»[362]

(69) Komşusuna, Evinden Çıkıncaya Kadar Eziyet Eden Kimse

(69) Komşusuna, Evinden Çıkıncaya Kadar Eziyet Eden Kimse

127— (33-s) Sevban'ın (Radiyailahü anha) şöyle dediği rivayet edil­miştir:

«— üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan bi­ri helak olur;,eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse, her ikisi top­tan helak olmuşlardır. Komşusuna, evinden çıkıncaya dek zulmeden ve onu bask? altında tutan kimse, muhakkak helak olmuştur.»[253]

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Sıfatı

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Sıfatı

294- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik b. Enes bize Rebîa b. Ebî Abdirrahman'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) ne çok uzun, ne kısaydı. Ne aşırı beyaz, ne de es­merdi. Ne kıvırcık saçlı, ne de uzun düz saçlıydı. Kırk yaşının başında Allah ona risâleti gönderdi. Bu dönemde Mekke'de on yıl, Medine'de on yıl kaldı. Başında ve sakalında henüz yirmi beyaz tel yokken irtihal etti.[2]

Şerh

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar