• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1623959818 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

bedevi kimdir

57. Hz. Peygamber Ve Diğer İnsanla­rın, Bedevi'nin Mescide Küçük Tuvaletini Yapma­yı Bitirinceye Kadar Onu Rahat Bırakmaları

57. Hz. Peygamber Ve Diğer İnsanla­rın, Bedevi'nin Mescide Küçük Tuvaletini Yapma­yı Bitirinceye Kadar Onu Rahat Bırakmaları

219- Enes İbn Mâlik rivayet etmiştir:

Hz. Peygamber Bem mescide idrarını yapan bir bedeviyi gör­dü. Bunun üzerine (diğer insanlara) "Onu bırakın" buyurdu. Bedevî tuvalet yapmayı bitirince Hz. Peygamber bir kova su istedi ve idrarın üzerine döktü.[75]

Açıklama

Bedevî, arap olsun olmasın çölde yaşayan insanlara denir.

Son yorumlar