• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642360712 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

kudret

(126) Gülmek

(126) Gülmek

252— Ebû Hüreyre (Radiyallahuanh)'den rivayet edildiğine göre, demiştir ki: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: «Gülmeyi azalt; çünkü çok gülmek kalbi Öldürür.»[502]

Gülmek, îmana aykırı düşen bir huy değildir. Zİra 1 b n i Ömer: «— Resûlüllah (Saîlallahü Aleyhi ve Sellem)'in ashabı gülerlerdi. Böyle olmakla beraber kalblerindekİ îman, dağdan daha büyüktü.»

(105) Köle Olmayı Seven Kimse

(105) Köle Olmayı Seven Kimse

208— Ebü Hüreyre'den (Radtyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Re-sûlüllah (Salîallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«Müslüman köle, Allah'ın hakkım ve efendisinin hakkını yerine ge­tirirse, onun iki mükâfatı vardır.»

Ebû Hüîeyre *nin nefsi, kudret elinde olan Allah'a yemin ede> rim ki, Allah yolunda. cihad, hac ve anneme iyilik olmıyaydı, köle olarak ölmemi isterdim.[415]

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

İnsanı en güzel bir kıvamda yaratan ve sonra ona edebi Öğreten yüce Allah'a hamd ederiz.

Ahlâkı Kur'ân olan sevgili Peygamberine de Salât ve Selâm getiririz... Terceme ve açıklaması takdim edilen İmam Buharî'nin bu eseri, kitabın İsminden de anlaşıldığı gibi, sırf edeb ve ahlâkla ilgili hadîs-i şerifleri İçinde toplamış bulunmaktadır.

DOKUZUNCU HADİS DİNDE YASAKLAR VE EMİRLER

DOKUZUNCU HADİS

DİNDE YASAKLAR VE EMİRLER

-Ebu Abdurrahman Ebu Huyreyre (r.a)’den şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber (s.a.v)’i işittim buyuruyorki: Sizi neyden neyhettiysem ondan sakının, bize emrettiğim şeyi gücünüz yettiğince yapın, sizden öncekileri ancak çok sormaları ve peygamberlerine ihtilaf etmeleri helak etti” Buharî ve Müslîm rivayet etti.

KONU: ŞEFAAT

KONU: ŞEFAAT

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü ümmetimden ilk olarak şefaat edeceğim, Ehli beytimdir. Sonra Kureyş’den bana yakın olanlar, daha sonra Ensar ve bana iman edip peşimden gelen Yemen’liler, bundan sonra da Arap’ların ve sonradan Müslüman olan ka­vimlerin en faziletlileridir."[79]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kıyamet günü şefaat edeceğim kimseler:

a. Medine’lilerden iman edenler.

b. Mekke’lilerden iman edenler.

c. Taif’lilerden iman edenlerdir."[80]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

Allahı Zülcelal’in Sabit Olan Sıfatları:

Allahı Zülcelal’in Sabit Olan Sıfatları:

1- Hayat: Diri olmak, ebedî olmak, varlığına zeval erişememek.

2- Îlim: Allah her şeyi bilicidir, Onun bilmediği yoktur.

3- Sem’i: Allah işiticidir, O'nun işitmediği, duymadığı hiç bir şey olamaz.

4- Basar: Allah görücüdür. Görmediği hiçbir şey yoktur.

5- İradet: Allah dilediğini yapar.

6- Kudret: Cenabı Hakkın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Her emrinde galiptir.

7- Kelam: Allah söyleyicidir. Bizim gibi harf ve seda ile söylemez.

Evli Olanların Tevekkülü

Evli Olanların Tevekkülü

Evli olanın şehirden çıkıp, sahraya gitmesi ve kazanç sebeblerini bırakması doğru değildir. Evli olanın tevekkülü üçüncü dereceden başka­sında olmaz. Yani çalışmakla tevekkül etmelidir. Nitekim Ebû Bekri's-Sıddîk (radıyallahü anh) çalışarak tevekkül etmişti. Çünkü tevekkül iki kısımdır:

Birincisi: Açlığa sabredip, ot bile olsa bulduğunu yemeğe kanaat eylemektir.

Sorulu Ve Cevaplı İman Prensipleri

Sorulu Ve Cevaplı İman Prensipleri

Soru: Allah'ın varlık ve birliğine dair delil gös­terilebilir mi?

Son yorumlar