warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

tevbe

Bâb: Liân Mehri

Bâb: Liân Mehri

366- Amr b. Zürâre bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Eyyûb bize Saîd b. Cübeyr'den şunu nakletti:

Abdullah b. Ömer'e (ra) hanımına iftira eden adamın hükmün sor­duğumda bana şöyle dedi: Allah Resulü (sav) Aclân oğullarından ikisini ayırarak şöyle buyurmuştu: İkinizden birinin yalancı olduğunu Allah biliyor, tevbe edeniniz var mı? Her ikisi de imtina ettiler. Allah Resulü (sav) tekrar "İkinizden birinin yalancı olduğunu Allah biliyor, tevbe edeniniz var mı?" diye sordu. Yine imtina ettiler. Allah Resulü (sav)

Münafıklıktan Korkmak Müminin Özelliğidir

Münafıklıktan Korkmak Müminin Özelliğidir

Hasan-ı Basrî'nin "Bundan ancak mümin korkar, münafık emin olur" sö­zünde neyi kasdettiği konusunda bazı yanlış anlayışlar ortaya çıkmıştır.

Nevevî bunun anlamının "Allah'tan ancak mümin korkar, münafık emin olur" şeklinde olduğunu söylemiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimse için iki cennet vardır.[7]

29. Din Kolaylıktır

29. Din Kolaylıktır

Hz. Peygamber'in "Allah'ın en sevdiği din müsamahakâr ve fıtrata uygun olan Hanifliktir" sözü.

39- Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Dîn kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, (elinizden gelenin) en iyisini yapmaya çalışt-niz, o zaman size müjdeler otsun; günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız.[89]

Açıklama

Dinin Kolaylık Olması

17. Eğer Tevbe Eder, Namazı Kılar Ve Zekâtı Verirlerse Yollarını Serbest Bırakın [66

17. Eğer Tevbe Eder, Namazı Kılar Ve Zekâtı Verirlerse Yollarını Serbest Bırakın [66]

25- Ibn Ömer'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edinceye, namaz kıhncaya ve zekât verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Şayet bunu yaparlarsa islâm'ın hakkı hariç kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar, hesaplarını görmek ise Allah a aittir".

Açıklama

İmanın Şubeleri

İmanın Şubeleri

Kadı Iyaz şöyle demiştir: "Bir grup âlîm kendi ictihadları ile burada bahse­dilen imanın şubelerini belirlemeye çalışmışlardır. Ancak hadiste kasdedilenin bunlar olduğunu söylemek çok güçtür. Burada sayısı belirtilen şubeleri ayrıntılı olarak bilmemek imanı zedelemez".

Âlimlerin bu konuda ortaya koyduğu görüşlerden yola çıkarak imanın şu­belerini aşağıdaki şekilde beürledim: Bu şubeler kalbin, dilin ve bedenin amelleri olarak üç kısma ayrılır.

SEKİZİNCİ HADİS: MÜŞRİK ARABLARLA SAVAŞMAK

SEKİZİNCİ HADİS:

MÜŞRİK ARABLARLA SAVAŞMAK

Abdullah bin Ömer (ra)’den rivayet edildi, peygamber (sav) buyurduki: Allahtan başka ilah olmadığına, Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şehadet getirinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum, bunu yaparlarsa, islam hakı müstesna kanlarını ve mallarını benden korumuşlardı, hesaplarıda Allaha aittir “Buharive Müslim rivayet etti.

TEVBE

TEVBE

926 - Hâris İbnu Süveyd anlatıyor: "Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) bize iki hadis rivayet etti. Bunlardan biri Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)' dendi, diğeri de kendisinden. Dedi ki: "Mü'min günahını şöyle görür: "O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ düşer mi diye korkar durur. Fâcir ise, günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür" İbnu Mes'ud bunu söyledikten sonra eliyle, Şöyle diyerek, burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır.

Duanın Fazileti

Duanın Fazileti

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Kullarım, sana benden sordukları zaman (Bilsinler ki) şüphesiz ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kab ederim. Artık onlar da benim davetime icabet etsinler.” [485]

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu, O aşırı giden­leri sevmez.”[486]

Hz. Allah buyuruyor ki:

6. Lanet Etmektir

6. Lanet Etmektir

Bil ki lanet etmek, kötüdür. Hayvana, İnşana, elbiseye, neye olursa olsun böyledir. Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyuruyor:

“Mü­min lanet etmez” Seferde hanımı Resûlüllah'la (aleyhisselam) bera­ber idi. Bir deveye lanet etti. Resûlüllah (Sallallahü aleyhi ve sellem) bu­yurdu:

“O devenin üstündeki her şey'i alın. Kaafileden çıkarın. Zira mel'undur.” Bir müddet deve öyle dolaştı, kimse yanına yaklaşmadı. Ebû'd-Derda (Radıyallahü anh) buyurur:

TEVBE

"Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." (Maide Suresi, 39)

Son yorumlar